loader image

PKS LUBIN

Prace wykonane na czynnym zajezdni PKS Lubin.

Opis realizacji

Wykonanie nowej linii kablowej średniego napięcia 20 kV i montażu stacji transformatorowej 20/0,4 kV. Wykonanie zasilania w energię elektryczną obiektów przy ul. Ścinawskiej 22 w Lubinie, baza PKS. Wykonanie linii zasilania nowo wybudowanych latarni oświetleniowych placu manewrowego bazy PKS Lubin.

Zadania wykonane

  1. Wykonanie montażu Stacji Transformatorowej 20/0,4 kV
  2. Wykonanie zasilania ST kablem SN 15kV
  3. Wykonanie Oświetlenia Placu Manewrowego
  4. Wykonanie zasilania istniejących budynków