loader image

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Montaż instalacji elektrycznej technologii uzbrojenia studni odciążających

Opis realizacji

Prace wykonywane na czynnym obiekcie KGHM Polska Miedź S.A. przy zaporze wschodnie OUOW Żelazny Most dla uzbrojenia 20 studni odciążających.

Wykonanie nowej linii kablowej zasilania Rozdzielni Sterowania Technologicznego i wykonania kanalizacji światłowodowej dla studni odciążających. Wymiana transformatora 20/0,4 kV w istniejącej Stacji Transformatorowej. Wykonanie instalacji uziemienia

Zadania wykonane

  1. Wykonanie Wymiany Transformatora 20/0,4 kV
  2. Wykonanie Linii Kablowej Zasilania Rozdzielni RST
  3. Wykonanie Kanalizacji Światłowodowej
  4. Wykonanie Uziemienia Obudów Studni Odciążających